Działalność

  • SPOKOJNA GŁOWA

Firma oferująca usługi outsourcingowe IT może przejąć odpowiedzialność za cały dział Państwa firmy związany ze sferą teleinformatyczną, umożliwiając skoncentrowanie uwagi Państwa przedsiębiorstwa na podstawowych celach prowadzonej działalności.

  • USUWANIE AWARII, ZANIM JE ZAUWAŻYSZ

Zapewniamy stałą opiekę nad infrastrukturą informatyczną, co pozwala zminimalizować liczbę awarii i usterek w czasie tak krótkim, jak tylko jest to możliwe. Dzięki temu z jednej strony ograniczamy ilość interwencji, a z drugiej nasz klient nie musi niepokoić się przestojami.

  • DORADZTWO W WYBORZE ROZWIĄZAŃ DOPASOWANYCH DO POTRZEB FIRMY

Proponując nowe rozwiązania dobieramy je, uwzględniając przede wszystkim jakość, przydatność i prostotę użytkowania. Doskonale rozumiemy, że rozwój firmy naszego klienta to również nasz rozwój. Nowe technologie powinno się stosować nie po to, by być „nowoczesnym”, lecz po to, by przynosiły wymierne korzyści. Dbamy również o to, by wszelkie wprowadzane przez nas nowości były zrozumiałe dla użytkowników, jesteśmy dostępni na miejscu, ale także zdalnie.

  • ELASTYCZNOŚĆ

Współpraca oparta na kontrakcie outsourcingowym jest bardziej elastyczna niż umowa o pracę. Efekt naszej pracy jest ten sam: zadbana infrastruktura informatyczna Państwa firmy.